<![CDATA[Single-Line Kites - aka.kite.org]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-forum/7-single-line-kites en-gb <![CDATA[Stacking Delta Conyne Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1560-stacking-delta-conyne-kites#p8891 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1560-stacking-delta-conyne-kites#p8891 Mon, 03 Mar 2014 01:10:19 +0000 <![CDATA[Stacking Delta Conyne Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1560-stacking-delta-conyne-kites#p8890 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1560-stacking-delta-conyne-kites#p8890 Sun, 02 Mar 2014 16:23:10 +0000 <![CDATA[Cody choice]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1548-cody-choice#p8827 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1548-cody-choice#p8827 Thu, 06 Feb 2014 16:01:47 +0000 <![CDATA[Cody choice]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1548-cody-choice#p8813 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1548-cody-choice#p8813 Wed, 05 Feb 2014 04:11:09 +0000 <![CDATA[Cody choice]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1548-cody-choice#p8810 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1548-cody-choice#p8810 Tue, 04 Feb 2014 19:31:28 +0000 <![CDATA[Cody choice]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1548-cody-choice#p8809 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1548-cody-choice#p8809 Tue, 04 Feb 2014 18:29:05 +0000 <![CDATA[Cody Kites and Tails]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1345-cody-kites-and-tails#p8689 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1345-cody-kites-and-tails#p8689 Thu, 02 Jan 2014 13:31:29 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p8677 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p8677 Sun, 29 Dec 2013 14:52:28 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p8675 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p8675 Sat, 28 Dec 2013 12:47:40 +0000 <![CDATA[ANCHOR FAILURE...GONE WITH THE WIND !]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8637 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8637 Fri, 06 Dec 2013 15:23:58 +0000 <![CDATA[ANCHOR FAILURE...GONE WITH THE WIND !]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8626 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8626 Thu, 28 Nov 2013 22:32:15 +0000 <![CDATA[ANCHOR FAILURE...GONE WITH THE WIND !]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8605 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8605 Wed, 20 Nov 2013 23:08:44 +0000 <![CDATA[ANCHOR FAILURE...GONE WITH THE WIND !]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8604 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8604 Wed, 20 Nov 2013 23:05:50 +0000 <![CDATA[ANCHOR FAILURE...GONE WITH THE WIND !]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8603 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8603 Wed, 20 Nov 2013 22:08:57 +0000 <![CDATA[Buka Dako Echse - Premier]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1505-buka-dako-echse-premier#p8602 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1505-buka-dako-echse-premier#p8602 Wed, 20 Nov 2013 21:54:02 +0000 <![CDATA[ANCHOR FAILURE...GONE WITH THE WIND !]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8600 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8600 Wed, 20 Nov 2013 02:08:40 +0000 <![CDATA[Buka Dako Echse - Premier]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1505-buka-dako-echse-premier#p8594 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1505-buka-dako-echse-premier#p8594 Mon, 18 Nov 2013 11:24:05 +0000 <![CDATA[Buka Dako Echse - Premier]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1505-buka-dako-echse-premier#p8590 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1505-buka-dako-echse-premier#p8590 Sun, 17 Nov 2013 15:31:05 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1338-night-fly-kites#p8584 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1338-night-fly-kites#p8584 Sun, 10 Nov 2013 00:34:08 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1338-night-fly-kites#p8583 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1338-night-fly-kites#p8583 Sat, 09 Nov 2013 13:55:03 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1338-night-fly-kites#p8582 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1338-night-fly-kites#p8582 Sat, 09 Nov 2013 06:09:05 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1338-night-fly-kites#p8581 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1338-night-fly-kites#p8581 Sat, 09 Nov 2013 06:02:18 +0000 <![CDATA[ANCHOR FAILURE...GONE WITH THE WIND !]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8580 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8580 Fri, 08 Nov 2013 19:11:40 +0000 <![CDATA[ANCHOR FAILURE...GONE WITH THE WIND !]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8579 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1344-anchor-failure-gone-with-the-wind#p8579 Fri, 08 Nov 2013 16:33:57 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1338-night-fly-kites#p8541 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1338-night-fly-kites#p8541 Mon, 21 Oct 2013 04:11:21 +0000 <![CDATA[The delta connection connundrum]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8428 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8428 Thu, 12 Sep 2013 23:20:29 +0000 <![CDATA[The delta connection connundrum]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8426 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8426 Thu, 12 Sep 2013 05:38:46 +0000 <![CDATA[The delta connection connundrum]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8424 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8424 Wed, 11 Sep 2013 16:20:23 +0000 <![CDATA[The delta connection connundrum]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8423 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8423 Wed, 11 Sep 2013 14:47:47 +0000 <![CDATA[The delta connection connundrum]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8419 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8419 Wed, 11 Sep 2013 04:14:10 +0000 <![CDATA[The delta connection connundrum]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8418 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8418 Wed, 11 Sep 2013 01:49:50 +0000 <![CDATA[The delta connection connundrum]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8412 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8412 Tue, 10 Sep 2013 21:10:30 +0000 <![CDATA[The delta connection connundrum]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8410 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8410 Tue, 10 Sep 2013 20:48:43 +0000 <![CDATA[The delta connection connundrum]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8382 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1455-the-delta-connection-connundrum#p8382 Mon, 09 Sep 2013 19:03:41 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p8341 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p8341 Mon, 02 Sep 2013 04:59:57 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p8335 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p8335 Sun, 01 Sep 2013 19:03:55 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p8330 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p8330 Sun, 01 Sep 2013 04:01:57 +0000 <![CDATA[Help - Need dimensions]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1402-help-need-dimensions#p8105 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1402-help-need-dimensions#p8105 Thu, 20 Jun 2013 23:00:43 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p7906 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p7906 Sat, 25 May 2013 23:45:50 +0000 <![CDATA[Night Fly Kites]]> http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p7899 http://aka.kite.org/kitetalk-forum/default-topic/1337-night-fly-kites#p7899 Fri, 24 May 2013 11:06:33 +0000